KDZ Ereğli Balcı İnşaat hazır beton - Balcı Beton İnşaat

KDZ Ereğli Balcı İnşaat hazır beton

KDZ Ereğli Balcı Beton İnşaat 

KDZ Ereğli beton firmaları içinde kaliteli üretimiyle öne çıkan Kdz Ereğli Balcı Beton İnşaat, sektörün önemli oyuncuları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kdz Ereğli beton firmaları arasında yılların tecrübesini sizlere sunan Balcı Beton İnşaat, doğru bilgiyle doğru ürünü vermek için sizleri bilgilendiriyor. İnsanlar genelde internet arama motorunda Kdz Ereğli beton fiyatları olarak aratır ve detaylı bilgi sahibi olmak ister ama betonda önemli olan fiyatından ziyade içeriğidir.

Zonguldak Ereğli’de bulunan Balcı Beton İnşaat Karadeniz Ereğli ve çevresine hazır beton sevkiyatı yapabiliyor. 5o Yıllık tecrübeye sahip olan Balcı Beton İnşaat Kdz Ereğli’de kurulu hazır beton tesisinde beton üretiminde gerekli tüm ISO kalite belgelerine sahip bulunuyor.

Beton Nedir?

BETON = Çimento + Su + Agrega + Hava + Katkı maddeleri şeklinde formülleştirebileceğimiz beton TS EN 206’nın tanımına göre şöyle tarif ediliyor: Çimento, iri agrega, ince agrega ve su, kimyasal ve mineral katkı da ilave edilerek veya edilmeden karıştırılır. Daha sonra bu karışım çimentonun hidratasyonu ile gerekli özelliklerini kazanarak beton haline gelir.

Betonun bir başka tarifini ise şu şekilde yapabiliriz; Çimento, agrega, su ve gerektiğinde katkı maddelerinin belirli oranlarda homojen olarak karıştırılması ile elde edilen; başlangıçta plastik kıvamda olup zamanla çimentonun hidratasyonu sebebiyle katılaşan ve istenilen kalıbın şeklini alarak sertleşen yapı malzemesidir. Tüm beton ürünlerimize buradan ulaşabilirsiniz

4 Başlıkta Beton Çeşitleri

Betonu temel olarak dört ana grupta incelemek mümkündür:

1. Birim Ağırlıklarına Göre

Bu gruba göre betonları hafif, normal ve ağır beton olmak üzere 3’e ayrılır:

 1. Hafif Betonun birim ağırlığı 2000 kg/m³ten azdır. Genellikle bu betonlar atık maddeleri değerlendirmek için tercih edilebildiği gibi yapı elemanından ses, ısı ve hafiflik özelliklerinin arandığı durumlarda da ön plana çıkarlar.  
 2. Normal Beton: Normal doğal taneli agrega ile üretilen bu betonların birim ağırlığı yaklaşık 2400 kg/m³’dür. Önemli bir ayrıcalık özelliği istenmeyen bina inşaatlarında bu betonlar kullanılmaktadır.
 3. Ağır Beton: Özellikle ultraviyole gibi kanser yapıcı zararlı ışınlara karşı bir perde oluşturmak amacıyla kullanılan, birim ağırlıkları 2600 kg/m³’ten yüksek olan betonlardır. Nükleer reaktörler, yani atom santralleri, hastanelerin ışın tedavisi yapılan bölümler başlıca kullanım alanlarıdır.

2. Basınç Dayanımlarına Göre

Basınç dayanımlarına göre betonları düşük, normal ve yüksek dayanımlı beton olmak üzere üç gruba ayırabiliriz.

 1. Düşük dayanımlı betonun basınç dayanımları 20 N/mm² altındadır.  
 2. Normal dayanımlı beton basınç dayanımları 20-40 N/mm² arasındadır.  
 3. Yüksek dayanımlı beton basınç dayanımları 40 N/mm² den fazladır.

3. üretildikleri yere göre

Şantiye ve beton santrali betonu olmak üzere iki gruba ayrılır.

 1. Şantiye Betonu: Beton bileşenleri şantiyede karıştırılır. 5 km’ye kadar dağıtım yapılması mümkün olan şantiye betonunun betoniyerle veya elle karıştırılan türleri vardır.  
 2. Beton Santrali Betonu: malzemeler bilgisayar kontrolüyle istenilen oranlarda bir araya getirilir. Daha sonra  beton santralinde veya mikserde karıştırılarak üretilir ve tüketiciye “taze beton” olarak teslim edilir. Beton santrali betonu daha yaygın olarak “Hazır Beton” olarak da bilinir. Türkiye Hazır Beton Birliği’nin 2022 Mayıs ayı hazır beton endeksi bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Hazır beton üretiminin, ölçme ve karıştırma işlemleri santralde veya transmikserde yapılır. Buna göre de kuru ve yaş sistem olarak iki şekle ayrılır. Kuru karışımlı hazır betonun agrega ve çimentosu beton santralinde ölçülüp santralde veya transmikserde; suyu ve varsa kimyasal katkısı ise teslim yerinde karıştırılır. Yaş karışımlı hazır betonda ise su dâhil tüm bileşenleri beton santralinde ölçülür ve karıştırılır.

4. Uygulandıkları Yere Göre

Grobeton: Mukavemetin önemli olmadığı dolgu, tesviye ve temel altı betonu olarak kullanılan grobeton yapımındaki amaç zemin ile temelin irtibatını kesmektir. Böylece, temel betonarmesine zeminden gelebilecek su veya zararlı kimyasalların zarar vermesinin önüne geçilir. Ayrıca temel altının donatı döşenmesi için gerekli düzlüğe getirmek mümkün olur. Bunun dışında beton yolların alt temel tabakasında da grobeton kullanılabilir.

Püskürtme Betonu: Püskürtme beton, püskürtülerek yerleştirilen betondur. Basınca dayanıklı lastik veya özel yapımlı boğumlu saç borularla kullanılacağı yere iletilen bu beton buradan yüzeye püskürtülür.

Lifli Beton: Çimento, agrega ve taze beton içerisine metalik, polimerik, mineral ya da doğal yapıda bulunan ve lif (fiber) adı verilen malzemelerin belirli oranlarda katılması ile oluşmaktadır.

Ferrocement Beton: Belirli aralıklarla dizilen demirler üzerine çok katlı tel örgülerin bağlanması ve tüm donatının harçla kaplanmasıyla üretilen ferrocement beton deniz yapılarında, alt yapı elemanlarında, tarım alanlarındaki yapılarda v.b. değişik alanlarda kullanılır.

Vakumlu Beton: Saha beton uygulamalarında kullanılan bir yöntem olan vakumlu beton kalıba yerleştirilen taze betonun tüm yüzeyinin düzeltilmesine müteakip özel bir ürün olan vakum örtüsünün serilmesiyle vakum pompasının örtüye takılmasıyla uygulanır. Uygulamayla karışım içerisindeki suyun belli miktarının çekilmesi gerçekleştirilir. Hidratasyon ve işlenebilirlik amacıyla beton karışımlarında kullanılan suyun bir kısmı, karışım kalıba yerleştirilip üzeri düzeltildikten sonra bu metodla çekilir. Böylece karışım içerisinde kalan suyun olumsuz sonuçlar doğurmasının önüne geçilir. Vakum uygulamasıyla mevcut suyun yaklaşık %20’lik kısmı karışım içinden uzaklaştırılmış olacaktır. Böylece betonda yeterli yüksek işlenebilirlik ve minimum su/çimento oranının birlikte temin edilmesi sağlanmış olur.  

Bahsedilen bu çeşitler haricinde özel amaçlar için üretilen diğer betonlar ise;  

 • Viskobeton (Kendiliğinden Yerleşen Beton), 
 • Viskobeton endüstriyel zemin betonları, 
 • Renkli ve dekoratif betondur.

Viskobeton: Vibratör kullanmadan kalıba kendiliğinden yerleşen beton türü olan viskobetonda çimento oranı yüksek su oranı düşüktür. Bu beton içine katılan süper akışkanlaştırıcılar sayesinde kendiliğinden yerleşen akış gücü yüksek bir hale gelir. Viskobeton, kendiliğinden yerleşerek sıkışma yeteneği sayesinde vibrasyon gerektirmediği gibi tüm olumsuz etkenleri elimine eder. Böylece işçilikten ve zamandan tasarruf sağlar.  

Viskobeton Endüstriyel Zemin Betonları: Bu tip betonlar yüksek yük taşıma kapasiteleri ve çatlak oluşumunu minimize etmeleri ile ön plana çıkmaktadır. Ayrıca donatı olarak kullanılan çelik tel veya sentetik lifler, donatı işçiliğini ortadan kaldırır. Bu da zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar. Fabrika zeminleri, soğuk hava depoları, şoklama odaları, havaalanı zeminleri, limanlar ve benzin istasyonları endüstriyel zemin betonların uygulama alanlarından en önemlileridir.

Renkli ve Dekoratif Beton: Beton yüzey sertleştirici rengine göre imal edilen ve dekoratif özelliği ön planda olan uygulamalardır. Kullanılan malzemelerle beton yüzeyin dayanımı, normal betona göre birkaç kat daha artmasının yanı sıra güzel estetik, renkli ve desenli bir yüzey oluşturur. Yaya yolları, otoparklar, ticaret alanları, garaj girişleri, toplu konut alanları, iç dekorasyon ve her türlü çevre düzenleme uygulamalarında sıklıkla kullanılır.

Kdz Ereğli Hazır Beton

Baskı Beton Nedir?

Bakıbeton, (Baskı Beton ya da Baskılı Beton olarak da bilinir) Tüm mekanlar için tasarlanmış bir zemin kaplama sistemi olup en önemli özelliği, tek tek döşenmiş taş görüntüsü veren desen baskılı beton teknolojisi olmasıdır.

Beton Direk Nedir?

Çimento, su ve katkı maddelerinin uygun oranlarda karıştırılmasıyla oluşturulan beton ile yüksek dayanımlı çelik tel veya çelik çubuklar titreşim veya santrifüj uygulamasının yardımıyla beton direk haline dönüştürülür.

Şap Nedir?

Şap, zemin kaplama ve inşaat işlemlerinde sıkça kullanılan dayanıklı bir zemin kaplama malzemesidir. Beton zemine direk uygulanarak izolasyon, zemini düzeltme, estetik görünüm ve zeminin yapılacak olan işlemlere hazır hale getirilmesini sağlar. Şap betonları çimento ve kumdan oluşur.

Hazır Beton Nedir?

Beton santralinde veya mikserde bilgisayar kontrolüyle istenilen oranlarda bir araya getirilen malzemelerin karıştırılmasıyla hazır beton üretilir. Müşteriye “taze beton” olarak teslim edilen bu betona hazır beton denir. Hazır beton kullanıcısı hazır betonda arayacağı nitelikleri TS EN 206‘da bulabilir. Başka bir deyişle hazır beton alırken TS EN 206 olup olmadığının sorulması kaliteli beton temininde anahtar rol oynamaktadır.

Çakıl Nedir?

Tane büyüklükleri 7–70 mm arasında değişen ve doğada kayaların parçalanmasından meydana gelen taş parçacıklarına çakıl denir. Harcın yapıcına mutlaka kumlarla birlikte girerler.

Dolgu Taşı

Dolgu taşını sıkıştırılabilir, sıkışma işlemine tabi tutulduğunda sıkışmış şeklini muhafaza eden, kilden müteşekkil su geçirimsiz malzeme olarak tanımlayabiliriz. Her dolguda kabul edilen çökme vardır. Bunu kabul edilebilir sınırda tutmak önemlidir.

Hazır Beton Çeşitleri

Betonun dayanımı içerisinde kullanılan çimento, su ve agrega(çakıl) oranlarına göre değişmektedir. Beton dayanımlarını tarif ederken kullanılan kısaltmalara göz atacak olursak; beton  dayanımı N/mm2 (MPa) olarak ifade edilir. C harfi İngilizce beton anlamına gelen ‘’Concrete” kelimesinin baş harfidir. C harfinden sonra gelen ilk değer: Silindir Dayanımı (28 günlük, 150mm çapında ve 300 mm yüksekliğinde silindir numunesinin basınç dayanımı) ifade eder. Diğer bir değer ise Küp Dayanımını (28 günlük, 150mmx150mm ebatlarında küp numunesinin basınç dayanımı) göstermektedir. 

C16/20 beton sınıfı: 16 N/mm2(MPa) silindir dayanımlı 20 N/mm2(MPa) küp dayanımını temsil etmektedir. Betonun basınç dayanımını ifade ettiğimiz bu değerlerin birimlerini çevirirsek, örneğin, C20/25 sınıfı bir beton, 1 cm²’si 200 kiloluk bir yüke dayanıklıdır. Daha çok maliyeti düşürebilmek adına kullanılan C20 ve C25 betonların yapılarda güvenliği, dayanıklılığı sağlamaktan uzaktır. AB artık C30 beton kullanımına geçmiştir. Türkiye’de ise en az C 25 betonu kullanılması zorunludur. 2019 yılında kabul edilen yönetmelik yeni yapılarda C20 sınıfı betonu kabul etmemektedir. Dayanım sınıfı 200kg/cm²’dir. Avrupa’da yapılan binalarda bir standart olarak kabul edilen daha dayanıklı ve sağlam bir beton sınıfı olan C30 beton Türkiye’de deprem bölgelerinde kullanılması gereken en düşük beton sınıfıdır. 300kg/cm²’ dayanıma sahiptir. 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği binalarda en az C25 dayanım sınıfı betonun kullanılmasını öngörerek yapılarda kullanılacak beton dayanım sınıfının bir sınıf yükseltilmesi sevindiricidir. Ancak yeterli değildir. Özellikle betonarme yapıların uzun yıllar boyunca depreme karşı dayanıklı olabilmesi için durabilitenin yani dayanıklılığın sağlanması için beton dayanım sınıflarının daha da yükseltilmesi çok önemlidir.

Püskürtme Beton Nedir?

Püskürtme beton bir inşaat tekniği olarak bir hortum aracılığıyla taşınan ve yüksek hızda bir yüzeye basınçlı havayla püskürtülen beton veya harçtır. Çelik çubuklar, çelik ağ veya liflerle takviye edilen püskürtme beton; madenlerde, metrolarda ve otomobil tünellerinde tünel duvarlarını kaplamak yaygın olarak kullanılır. İstanbul’daki Marmaray tünelinde Norveç’te geliştirilen yangına dayanıklı püskürtme beton kullanılmıştır.

Beton Pompası

Betonu daha farklı uzaklıklardaki noktalara dökebilmek için geliştirilen makine sistemi pompalı beton ya da beton pompası olarak tanımlanır. Beton pompası yardımıyla mobil bir sisteme yerleşik özel boru iletim hattı ile istenilen yüksekliklere beton taşınarak ulaştırılır. Beton pompası hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlar.

Kum Nedir?

Kum 0.063-2 mm tane boyutunda gevşek dokulu, kayaçların parçalanması, aşınması vb. gibi ayrışmalar sonucu oluşmuş (tortul kayaçlara) parçacıklardır.

Transmikser Nedir?

Beton santralinde üretilen taze beton, en fazla iki saat içinde tüketilmelidir. Transmikser taze betonun yerleştirileceği inşaat alanına kadar özelliğini kaybetmeden homojen bir şekilde taşınmasını sağlayan araçlardır.

Transmikser Kazanı

Dispersiyonun yani betonun içine ilave edilen maddelerin  parçacıklar halinde ve homojen olarak yayılması kaliteli beton için önemlidir. Dispersiyon gereken hammaddelerin kullanıldığı formülasyonlarda, kullanılan mikser karıştırma kazanı kesinlikle silindirik bir yapıya sahip olmalıdır. 2000 litre kapasiteye kadar tabanı düz silindirik kazanlar tercih edilmelidir.  2000 litrenin üzerindeki kapasiteler için bombeli yapıya sahip silindirik kazanlar bu anlamda en iyi seçim olacaktır.

Mıcır

Mıcır, mineral kökenli olan ve genelde 100 mm’ye kadar çeşitli boyutlardaki çakıl, kırmataş ya da organik olmayan doğal malzemelerdir. Bu malzemeler beton yapımında su ve çimento karışımından bağlayıcı maddeler ile bir araya getirilir.

Agrega

Agrega, betonun ham maddelerini oluşturan kum ve çakıl karışımıdır.

Balcı Beton İnşaat Logo

Yıl İçerisinde Defalarca Denetleniyoruz

Taş tozu, mıcır 1, mıcır 2, çimento, beton katkısı gibi hammaddelerden oluşur. Bölgemizin stratejik konumundan dolayı hazır beton kullanımının her zaman tercih edilmesi çok önemlidir. Hazır beton üretiminde kullanılan beton katkısı ve dökme çimento, elle yapılan betonlarda kullanılan torbalı çimentoya istinaden, dökme çimentonun mukavemeti daha yüksektir. Hazır betonumuz, senede defalarca Çevre ve Şehircilik (Bayındırlık) Bakanlığı, TSE ve şehrimizde akredite olmuş laboratuvarlar tarafından düzenli bir şekilde denetlenmektedir.

Hangi Bölgelere Hizmet vermekteyiz?

Zonguldak Ereğli ve çevresine hazır beton sevkiyatımız bulunmaktadır.

Daha detaylı bilgi almak için uzman müşteri temsilcilerimiz sizlere yardımcı olacaktır.

Translate »
Konuşmayı Başlat
Yardım İster misiniz?
Balcı Beton İnşaat Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi İçin Yazınız