Kdz Ereğli Briket Çeşitleri - Balcı Beton İnşaat
kdz ereğli briket

Kdz Ereğli Briket Çeşitleri

Briket Nedir?

Kum, mıcır, çimento ve su; bu kavramlar size yabancı gelmedi değil mi? Evet bunlar bildiğiniz gibi bina ve beton duvar yapımında yapı malzemesi olarak kullanılan malzemelerdendir. İşte bu malzemelerin karışımından oluşan dikdörtgen şekilli beton bloklara ‘briket’ denir.

Briket Press

Briket elde etmek için kum ve çimentonun veya harç içeren sıkıştırılmış agrega bloğunun pres uygulanarak birleştirilmesi gerekir. İşte ‘briket press’ ile kum, mıcır, çimento ve suyun preslenerek hazırlanmasında kullanılan makineler ifade edilmektedir.

İlk briket üretimi 1890’lı yıllarda Amerika’da tasarlanmış ve 10 yıllık denemelerden sonra 1900’lü yılların başında bu briketin patenti alınmıştır. İlk zamanlarda briketler genellikle elle üretilirdi. Ortalama kişi başı saatte 10 adet üretim yapılırken günümüzde briket makinasıyla ortalama saatte 2000 adete kadar üretim yapılabilir hale gelinmiştir.

4 Aşamada Briket Nasıl Üretilir?

Briket üretimi dört temel üretim sürecinden geçmektedir:

 1. Briket harcının hazırlanması
 2. Briket makinası ile üretim
 3. Kuruma
 4. Paketleme

Yapılarda birçok model ve şekle göre üretilen briketler kullanılmaktadır. Bu sayede yapı müteahhitlerinin işleri fazlasıyla kolaylaşmaktadır. İstenilen farklı model ve ebat briket üretimi için yapmanız gereken şey, makinenize uygun çelik briket kalıbı yaptırmanızdır. Bundan sonra da üretmek istediğiniz briketin şeklini ve ölçülerini belirlemeniz gerekecektir. Genellikle 10 cm, 12,5 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm ve 30 cm standart briketlerin ölçüleridir.

Briketin İçeriği

Briketi gündemde tutan bir başka özelliği ise yapısındaki tamamen doğal agrega sayesinde çevreye zararlı bir etkisinin olmamasıdır. Briket aynı zamanda atmosfer dostu bir malzemedir.

Briket hazırlarken kullanılan hammaddeler;

 • Kömür,
 • Odun kömürü,
 • Kum,
 • Çimento ve benzeri

Agrega preslenir (briket makinesi ile sıkıştırılır).  Briket bloklar kullanılacak alanlara uygun olarak farklı şekil ve boyutlarda üretilir.

Yapısal özellikler

Agregası çimento ve kum içeren briketten üretilen beton blokların temel özelliği basınca dayanıklı olmasıdır. Amerikan Beton Enstitüsü’nün (ACI) beton bloklara yönelik olarak yapmış olduğu araştırma ve 7-28 günlük dayanıklılık testlerine göre; uygulama alanında beton dayanımının belirlenmesine yönelik yöntemler ve gereken tüm özelliklerin faydaları şu şekilde sıralanmıştır:

 1. Su direnci

Geçirgenlik ve gözeneklilik blok tiplerine bağlıdır. Genellikle beton bloklar suyu emer. Su geçirmez bir beton blok üretimi için büyük ve ince parçacıklı malzeme karışımı gereklidir. Harca eklenen çimento miktarı bloğun geçirgenliğini etkiler. Karışım çimento ile zenginleştirilirse daha az geçirgen bir blok elde edilir.

 1. Yangına dayanıklılık

Alanın büyüklüğü ve ünite tipi, bloğun yangına dayanıklılığını etkiler. Briket beton blokların  kullanılması yangına dayanıklılığı önemli ölçüde artırır.

 1. Estetik

Mimarlar binanın mükemmel tasarımını elde etmek isterler. Beton blok üreticileri son zamanlarda çeşitli renk, model ve desenlerde beton bloklar üreterek mimarların mükemmel tasarımına katkıda bulunmaya başlamışlardır. Sürekli gelişen inşaat pazarının talepleri doğrultusunda yeni şekiller ve boyutlar üretilmeye devam ediyor.

 1. Yalıtım Özellikleri

Beton blokların yalıtım özellikleri;

 • Briket agrega üreticisine
 • Üretim yöntemine
 • Yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir.

Briketten elde edilen blokların yalıtım kalitesi, bazı ısıl iletkenlik testleriyle belirlenir. Isı yalıtımındaki kazancı artırmak için beton blokların yoğunluğu hacimce azaltılabilir ve daha hafif malzemeler kullanılabilir.

 1. Bağlantı Özellikleri

Yapı, bloklar arası bağlantılar ve blokların üretimi sırasında kullanılan malzemeler herhangi bir briket beton bloğun akustik özelliklerini belirler. Ses yalıtımını çok üst düzeye çıkarmak inşaat sürecinde izlenen uygun yöntem ve standartlarla doğrudan ilişkilidir.

Briketin Avantajları

Beton bloklar çimento ve kumdan oluşan briketten üretildikleri için hafif, dayanıklı ve yanmazdır.

ISO standartlarına uygun olarak inşa edildiğinde, beton blok sağlam bir yapı elemanıdır. Bunun sebebi hammadde ve hammaddenin üretimde işlenme şeklinde yatmaktadır. Standartlara uygun işlenmesi durumunda beton bloğun hem basınç dayanımı hem de birçok atmosferik olumsuzluğa karşı dayanıklılığı ön plana çıkmaktadır.

İnşa edilmiş bir yapıda kullanılacak beton bloklar hızlı bir şekilde yerleştirilebilir ve inşa edilen yapıyı daha da sağlam hale getirmek için çekirdekler veya delikler, çelik takviye çubukları ile doldurulabilir.

Beton bloklar aşırı sıcak ve soğuktan etkilenmezler. Yapı kalitesine bağlı olarak neredeyse ses geçirmez özelliktedir. Bu nitelikler onları vazgeçilmez kılmaktadır.

Üretim maliyetleri yüksek olmadığı gibi, ısı yalıtımına olumlu katkıları bulunmakta ve enerji kullanımını azaltmaktadır.

Önemli Uyarı Notu

Taşıyıcı özelliği bulunmayan duvarlar briketlerin kullanım alanlarının temelini oluşturduğu için  önemli bir uyarı notunu burada belirtmeyi uygun bulduk. Deprem yönetmeliğinde yer alan boşluklu briket duvarların basınç emniyet gerilmeleri düşüktür. Yine yangın yönetmeliğinde kazan bacasına ait duvar yapılarında tuğla ile birlikte briket kullanımı yasaklanmıştır. Bu yüzden briket kullanımı düşünülen yerin seçimi sırasında, yönetmeliklerin göz önüne bulundurulması gerekmektedir.

Beton Priket

Doğru yazılışı beton briket olup halk ağzında priket olarak kullanılır. Doğal veya yapay agregalar, su ve 1 m³’e 250 ila 300 kg olacak şekilde çimento eklenmesiyle üretilirler. Bu üretim için söz konusu malzemeler basınç ve sıkıştırma işlemleriyle beton briket haline getirilir. Beton briket imalinde doğal agregalar kullanılır. Bunun yanı sıra yüksek fırın cürufu, kömür tozu, sünger taşı ve tüf gibi hafif agregalar, perlit gibi mineral agregalar, tuğla ve kiremit kırıntıları, fırınlanmış kil gibi karışımlar da kullanılabilmektedir.

Beton Briket

Beton briket çeşitlerine bir göz atacak olursak; genel olarak boşluklu, tam dolu, yalıtımlı (içerisinde strafor bulunan) ve asmoleni sayabiliriz. Bunun yanında, son dönemde yaygınlaşan dekoratif briket çeşitleri özellikle bahçe duvarlarında çokça tercih edilmektedir.

Piriket

Halk ağzıyla söylenen pirketin doğru yazılışı brikettir.

Briket Press

Briket elde etmeye yarayan makinelere “briket press” adı verilmektedir.

Duvar Briket

Beton briket duvarların örülmesi, düz örgü şeklindedir.

Bims Briket

Briket değil bims!.. Bazen televizyonlarda rastlarız. Bir beyefendi çıkar ve doğru bildiğimiz ama yanlış kullandığımız kelimeleri örneklerle açıklar. Böylece doğrusunu öğrenmiş oluruz. Bims brikette doğru bildiğimiz yanlışlardan. Doğrusu ne mi? Bunun cevabını merak ediyorsanız buraya göz atabilirsiniz.

kdz ereğli bims çeşitleri
Kdz Ereğli Bims Çeşitleri

Blok Bims

Blok Bims Hafif Yapı Elemanları

1984 yılında Nevşehir’de gerçekleşen ilk hafif yapı elemanları üretiminden sonra çeşitli tesisler kurulmuştur. Blok Bims 1997 yılında “Isı Bims” ismiyle kuruldu. 1998 yılında üretime başlayan Blok Bims tüm avantajlarına rağmen, ülkemizde bimsin yeterince tanınmadığının bilinciyle tanıtım çalışmaları gerçekleştirmiştir. Bunun neticesinde bims hafif yapı elemanlarının Blok Bims markasıyla anılmasını sağlamış ve bimsi yaygınlaştırmıştır. Blok Bimsler her türlü yapıda iç ve dış duvar yapı elemanı, döşemelerde ise asmolen yapı elemanı olarak kullanılmaktadır.

Dekoratif Briket

Son zamanlarda bahçe duvarlarında dekoratif briket uygulamalarına rastlanmaktadır.

Bahçe Duvarı

Briketin, özellikle dekoratif amaçlı briketin kullanıldığı ve tercih edildiği yerlerin başında bahçe duvarları gelmektedir.

Ponza

Bimsin hammaddesini oluşturan volkanik kaynaklı bir kaya çeşididir.

15×20 Briket

Kalınlık ve uzunluğu ifade edilen bir briket çeşididir.

20×40 Briket

Kalınlık ve uzunluğu ifade edilen bir briket çeşididir.

Tekno Bims

Tekno Bims, Nevşehir merkezli bims üreticisi firmalardan biridir.Kdz Ereğli briket fiyatlarını öğrenmek için uzman müşteri temsilcimizden destek alabilirsiniz. Öte yandan anlık fiyatları e-ticaret sitemizden de öğrenebilirsiniz.

Translate »
Konuşmayı Başlat
Yardım İster misiniz?
Balcı Beton İnşaat Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi İçin Yazınız